Shop Mobile More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist ZetaSagittariiFemale/Poland Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 75 Deviations 4,942 Comments 40,138 Pageviews
×

Groups

AdCast - Ads from the Community

×

Comments


Add a Comment:
 
:iconraygungraphics:
RaygunGraphics Featured By Owner Jun 17, 2016
Thank you for the watch!! :love:
Reply
:iconavarati-elvo:
Avarati-Elvo Featured By Owner May 27, 2016  Student Writer
Dziękuję za fava :) 
Reply
:iconzetasagittarii:
ZetaSagittarii Featured By Owner May 27, 2016  Hobbyist Digital Artist
;) :love:
Reply
:iconavarati-elvo:
Avarati-Elvo Featured By Owner May 27, 2016  Student Writer
Czyli jednak odwiedzasz DeviantArta? :) Jak tam samopoczucie? :)
Reply
:iconzetasagittarii:
ZetaSagittarii Featured By Owner May 28, 2016  Hobbyist Digital Artist
Odwiedzam, ale nie komentuję, tylko przeglądam od czasu do czasu powiadomienia i favuję :). Nie no, wszystko w miarę ok, dużo pracy (zawodowej i nad sobą), badania w terenie i takie tam rzeczy. A u Ciebie?
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: